خواص طبی استنشاق

فروع دین پزشکی و سلامت

خواص طبی استنشاق
تحقیقات انجام شده در بخش گوش، حلق و بینی در دانشکدۀ پزشکی دانشگاه اسکندریه نشان داده است که سه بار استنشاق کردن سبب می‌شود بینی از 11 نوع میکروب خطرناکِ عامل بیماریهای التهاب ریوی، تب روماتیسمی و... پاکیزه شود.
در استنشاقِ اول، میزان میکروبها به یک دوم و در بار دوم به یک سوم کاهش می‌یابد. در پایان سومین استنشاق، تمام میکروبها از بینی خارج می‌شوند و حداقل زمان لازم برای رشد و تکثیر آنها پس از این مرحله، پنج ساعت است که شروع زمان فریضۀ بعدی و انجام وضوی مجدد است.

شبکه های اجتماعی