هنرمند ارزشی و غیر ارزشی

شخصیّت‌ها

هنرمند ارزشی و غیر ارزشی

فایل صوتی سخنرانی بسیار مهم دکتر حسن عباسی

در مجتمع فرهنگی هنری ستارگان شهر اراک

با موضوع:

"هنر و هنرمند ارزشی، هنر و هنرمند غیر ارزشی و اغواگر"

93/9/29

شبکه های اجتماعی