ازعج

مجله اینترنتی فهادانقهر کردن نشانه چیست؟ علل و درمان گاهی وقت‌ها دست خودت نیست؛ بدون اینکه بخواهی قهر می‌کنی، بدون اینکه فکر کنی قهر می‌کنی، اگر چیزی دلخواهت…

امروز یکشنبه 10 اردیبهشت 1396