ارزش مالی فعالیّت‌های یک زن در خانه

 ارزش مالی فعالیّت‌های یک زن در خانه

 

ارزش کار یک زن خانه‌دار

اگر شما یک زن خانه دار هستید بیش از هر کس دیگر می‌دانید که نگهداری خانه چه مفهومی دارد. در حقیقت زندگی یک زن خانه دار از خدمات و بی‌شمار کاری که پایانی ندارد، تشکیل شده است.

کار یک زن خانه دار، نسبت به تعداد افراد خانواده، در بهترین حالت، از ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر طول می‌کشد و خستگی بسیاری به دنبال دارد. با این حساب تاکنون پیش آمده خودکار و کاغذ برداشته و ارزش مالی کارهایی را که در منزل انجام می‌دهید محاسبه کنید؟

مثلاً آیا تاکنون محاسبه کرده‌اید که ما به ازاء مالیِ کارهایی که خانمتان با هزاران عشق و بدون کمترین چشم‌داشتی در منزل برای شما و بچه‌ها انجام می‌دهد چقدر است و اینکه  اگر می‌خواستید تنها بخشی از دستمزد او را پرداخت کنید باید حداقل چند برابر حقوقتان را دو دستی تقدیمش کنید؟