بحث فقهی استدلالی درباره‌ شهادت به ولایت در اذان و اقامه

دروس حوزه

بحث فقهی استدلالی درباره‌ شهادت به ولایت در اذان و اقامه

بسم الله الرحمن الرحیم
بحث فقهی استدلالی درباره‌ی شهادت ثالثه

در البدایة و النهایة در ضمن وقایع سال ۵۷۰، نقل شده است که هنگامی که دمشق کاملاً به تصرّف صلاح الدین در آمد با سرعت به جانب حلب رفت و بر کوه جوشن جای گرفت. سپس اهل حلب، برای اجتماع در میدان باب‌العراق فراخوانده شدند و آن‌ها هم در آن محل اجتماع کردند پسر ملک نورالدین، آن‌ها را به جنگ با صلاح‌الدین فرا خوانده است، اهل آن سرزمین، لزوم اطاعتش را پذیرفتند و روافض، شرط کردند که دوباره در اذان عبارت «حّی علی خیر العمل» گفته شود و در بازارها همین اذان گفته شود؛ این خواسته را قبول کردند پس در مسجد جامع و سایر نقاط آن سرزمین به همین صورت اذان گفتند.(۱)

و حلبی روایت کرده است که اذان به «حّی علی خیر العمل» در زمان آل‌بویه در اذان شیعه بود تا اینکه سلجوقیان، حکومت را به دست گرفتند و شیعه را ملزم به ترک آن کردند و مؤذنِ آن‌ها را مجبور کردند که در اذان صبح بعد از «حّی علی الفلاح» دوبار بگوید: «الصلاه خیر من النوم»(2)

شبکه های اجتماعی