اختلاط دختر و پسر یا تفکیک جنسیّتی؟!

اختلاط دختر و پسر یا تفکیک جنسیّتی؟!
اختـــلاط یا تفکیک؟!
 یک مثال زیبا...
در جامعه‌ای که بین مرد و زن، حریم وجود ندارد و اختلاط، صد‌ در‌صد و کامل است وقتی مرد از خانه بیرون می‌رود، با هزاران مدل مو، آرایش و هزاران ناز و کرشمه‌ی خانم‌های مختلف و با انواع و اقسام پوشش‌ها مواجه می‌شود. این آقا شبیه مردی است که از خانه بیرون می‌آید از جلوی مغازه‌های اغذیه‌فروشی رد می‌شود و از هرکدام یک خوراکی می‌خورد. وقتی این آقا به خانه بر می‌گردد، اگر خانمش خوشمزه‌ترین و بهترین غذاها را درست کرده باشد، نه سیر است و نه گرسنه. به این ترتیب، اصلاً غذای خانمش به نظرش نمی‌رسد و بهانه‌جویی می‌کند.