بررسی اعتبار کتاب «دعائم الإسلام»

دانلود کتاب مباحث تاریخی

بررسی اعتبار کتاب «دعائم الإسلام»

نام كامل مؤلف كتاب دعائم الإسلام، «ابو حنيفه، نعمان بن منصور بن احمد بن حيّون تميمي مغربي» معروف به «قاضي نعمان» است، ايشان از يك خانواده دانشمند قيرواني كه سنّي و مذهب مالكي است متولّد شد، وي پس از تحصيل علم به عنوان يك فقيه مالكي به دين اسماعيلي در آمد.[1]

منبع مقاله (به طور کامل): سایت پرسمان دانشجویی؛ ادیان و مذاهب

قاضي نعمان در متون اهل سنّت:

اين خلكان مي‌گويد: قاضي نعمان اوّل، مالكي بود سپس به مذهب اماميه گرويد،[2] وي راجع به او، تعبير «ابوحنيفة شيعي را به كار برده است. در كتاب «سيرُ اعلام النبلاء» آمده قاضي نعمان، مالكي مسلك بود بعد به مذهب باطنيه گرويد.[3]