ابراز محبت همسران به یکدیگر در حضور فرزندان

خانه و خانواده

ابراز محبت همسران به یکدیگر در حضور فرزندان

عشق‌ورزی در حضور فرزندان

تا جایی که عشق‌ورزی‌هایی که در حضور فرزندانتان انجام می‌دهید طبیعت جنسی نداشته باشد هیچ لطمه‌ای به زندگی و روحیات آن‌ها نخواهد زد. اما دقت کنید، بین ابراز محبت عادی و ابراز محبت جنسی تفاوت بسیار ظریف است که باید بر روی آن دقت زیادی داشت.