خصم با مردم، دشمنی با خدا

تألیفات مدیر

خصم با مردم، دشمنی با خدا

خصم با مردم، خصم با خدا

شرح حدیثِ: "أبغَضُ الرِّجالِ إلَى اللَّهِ الألَدُ الخَصمُ"

همراه با اثبات تلازم میان طرفین بغض

مسعود رضانژاد فهادان

 خلاصه:

محبت از ریشه حبّ و به معنای تلازم و همراهی‌ست و به گفته إبن فارس در مقائیس اللغه، خلاف مُحبّت را بغض گویند؛ بنابراین، «أحبُّ الرَّجل إلی الله» یعنی نزدیک‌ترین همراهان خدا در فعل و قول و صفات و بر عکس آن، «أبغضُ الرجال»، یعنی: دورترین همراهان خدا در فعل و قول و صفات.

بعبارت دیگر: «أحبُّ الرجل» یعنی کسی که رفتار و حرکات و سکنات او بیشترین شباهت و تلازم را با افعال و صفات خداوند متعال داشته باشد و بر خلاف آن، «أبغضُ الرَّجل» به معنای کسی است که در رفتار و گفتار، کمترین تلازم و همراهی را با افعال و صفات خدای سبحان داشته باشد.

مُلَخَّص و جان کلام رسول خوبی‌ها حضرت محمّد مصطفــی صلی الله علیه و آله در این حدیث نورانی این است که: کسی که با مردم، بی‌جهت و زیاد دشمنی می‌ورزد و در دشمنی کردن خصوصاً با اهل دین، سخت‌گیر است در صفات و افعال، هیچ شباهت و تناسبی با افعال و صفات خدای سبحان و خوبان عالَم ندارد و بنابراین در زمره مبغوض‌ترین افراد نزد خداوند متعال محسوب می‌شود.