آیت الله محمد مهدی خالصی کاظمی

زندگی‌نامه و کرامات

آیت الله محمد مهدی خالصی کاظمی

گزاره‌ای از زندگی

یکی از شخصیتهای به تمام معنا کامل و جامع آیه الله العظمی محمد مهدی خالصی[۱] است. وی دارای افکاری مصلحانه بود و فرد مبارز و سیاستمداری[۲] به شمار می آمد.

این شخصیت سترگ در نهم ذیحجه سال ۱۲۷۶ ق در کرخ ـ از توابع کاظمین ـ چشم به جهان گشود.[۳]

پدرش شیخ حسین و پدر بزرگش شیخ عزیز هر دو از علما بودند.[۴]

آیه الله خالصی در شهرهایی نظیر نجف اشرف و کاظمین به تلمذ و فراگیری دروس حوزوی پرداخت و از عالمان بزرگ و فضلای سرآمد روزگار شد.[۵]

از جلمه مهم ترین اساتید آیه الله خالصی میرزا حبیب الله رشتی و آخوند خراسانی و میرزای شیرازی را باید برشمرد.[۶]