آیا پیامبر اسلام اول مسحی بود

آيا پیامبر (ص) اوّل مسیحی بودند؟ «محمد كمالی»

آيا پیامبر (ص) اوّل مسیحی بودند؟ «محمد كمالی»

«به نام یگانه هستی بخش»

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

موضوع پروژه اندیشه ۲:

در شریعت جدید همه موظفند از آن پیروی کنند پس پیامبر هم اول مسیحی بودند؟

نام استاد: جناب آقای مسعود رضانژاد

تهیه کننده: محمد کمالی، دانشگاه آزاد شاهين شهر

 

سؤال اوّل: آیا مگر این نیست که وقتی شریعتی و دینی جدید می‌آید باید مردم، آن دین قدیم را رها کرده و دین جدید را قبول کنند و آیا وقتی حضرت محمد صلوات الله علیه و آله به پیامبری برگزیده شدند خاندان آن حضرت، مسیحی بوده و کدام شاخه مسیحیت را داشته‌اند؟

پاسخ: در مورد اینکه با آمدن دین جدید، دین قبلی نسخ می‌شود، دو نظریه وجود دارد:

شبکه های اجتماعی