آیا قبل از اسلام، حاجیان، برهنه طواف می‌کردند؟

مذهبی

آیا قبل از اسلام، حاجیان، برهنه طواف می‌کردند؟

آیا این مطلب حقیقت دارد که پیش از اسلام، حاجیان، برهنه طواف می‌کردند؟

 
یکی از عادات زشت جاهلیت در مراسم حج، طواف در حال برهنگى بود. آنان معتقد بودند که تأمین لباس احرام در اختیار قریش قرار دارد و اگر کسى جامه احرام تهیه نمی‌کرد، می‌بایست برهنه طواف کند و طواف را به سبب لباس و پارچه‌اى که از خارج حرم باشد، باطل می‌دانستند.
امام صادق علیه السلام در این زمینه می‌فرماید:
«از سنت‌های جاهلیت در مراسم حج این بود که اگر کسی با لباس خودش طواف خانه خدا می‌کرد، بعد از طواف، نگه‌داشتن آن لباس برای او حلال نبود و باید آن‌را صدقه می‌داد.