close
تبلیغات در اینترنت
آهو

مجله اینترنتی فهادانپیامد سنگین تجاوز به حریم و قلمرو در بحث پیشین، یعنی پست شماره 515، از انواع حریم و قلمرو صحبت کردیم. گفتیم: هر انسانی حداقل دارای 5 قلمرو و حریم…

امروز چهارشنبه 09 فروردین 1396