پیامد تجاوز (فنون ارتباطی)

مشاوره‌ _ روانشناسی

پیامد تجاوز (فنون ارتباطی)

پیامد سنگین تجاوز به حریم و قلمرو

"مثلاً در پژوهشی که روی جمعیت آهوهای جزیره جیمز (جزیره‌ای در ۲ کیلومتری ساحل مریلند) انجام شده، مشاهده گردید بسیاری از آهو‌ها در شُرُف مرگ بودند و این در حالی بود که در آن زمان، غذا به وفور یافت می‌شد، شکارچی مشاهده نمی‌شد و نشانه‌ای از وجود بیماری نبود.

شبکه های اجتماعی