آموزش شعبده‌بازی: غیب و ظاهر کردن شیر

سرگرمی

آموزش شعبده‌بازی: غیب و ظاهر کردن شیر

آموزش شعبده‌بازی: غیب و ظاهر کردن شیر

فرض کنید در یک مهمانی دوستانه یا خانوادگی هستید و احساس می‌کنید فضا کمی خسته‌کننده شده است. با ما همراه باشید تا یک شعبده‌بازی ساده؛ اما جذاب به شما آموزش دهیم.