آسیب‌های عشق مجازی (قسمت آخر)

از دریچه عشق

آسیب‌های عشق مجازی (قسمت آخر)

آسیب‌های عشق مجازی

همراه با ذکر چند داستان جالب

علی نصیری

۱. شکسته شدن حریم‌های شرعی

یکی از آفت‌های عشق مجازی، شکسته شدن حریم‌های شرعی و تجویز روابط آزاد و آمد و شدهای بی‌حد و مرز میان دختران و پسران است. خانواده‌ها و جوانانی که خود را متدین و پایبند به سنت‌های دینی و شرعی می‌دانند یا علاقه دارند که تا حدود قابل قبولی مرزهای شرعی در زندگیشان شکسته نشود، به خوبی می‌دانند که داشتن روابط آزاد میان دختر و پسر حتی اگر منجر به روابط جنسی نشود، مشروع نیست.

شبکه های اجتماعی