آدامسی که قورت می‌دهید، چه می‌شود؟

 آدامسی که قورت می‌دهید، چه می‌شود؟

آدامسی که قورت می‌دهید، چه می‌شود؟


برخی اوقات عدم تمرکز باعث می‌شود تا آدامسی که می‌جویم قورت بدهیم اما سوال اینجاست پس از قورت دادن آدامس چه اتفاقی در بدن می‌افتد؟

برخی مطالعات نشان می‌دهند آدامسی که به اشتباه قورت داده می‌شود 7 سال در بدن می‌ماند اما دانشمندان خلاف این باور را اثبات کردند.

بخش اعظم آدامس متشکل از نوعی لاستیک به نام بوتیل است که در ساخت توپ بسکتبال نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای نابودی باکتری‌های دهانتان آدامس بجوید

پزشکی و سلامت

برای نابودی باکتری‌های دهانتان آدامس بجوید

آدامسی که در مدت ده دقیقه جویده می‌شود، می‌تواند بیش از ۱۰۰ میلیون باکتری یا در حدود ۱۰ درصد از میکروب‌های بزاقی که در دهان وجود دارند را حذف کند. از سوی دیگر، جویدن آدامس می‌تواند سلامت دهان را همانند مسواک زدن یا نخ انداختن حفظ کند.

شبکه های اجتماعی