مجله اینترنتی فهادان  جزئیات بیماری ای که نابغه ریاضیدان ایرانی را از پای در آورد!   خبر فوت ریاضیدان نابغه ایرانی، «مریم میرزاخانی» را کمتر کسی نشنیده…

امروز پنجشنبه 29 تیر 1396