مجله اینترنتی فهادان  چرا زانوها صدا می‌دهد؟   کریپتوس یا مفصل صدادار، مشکل نگران‌کننده‌ای نیست و یک مرحله طبیعی ناشی از افزایش سن به شمار می‌آید.…

امروز پنجشنبه 29 تیر 1396