مجله اینترنتی فهادان  شخصیت انسانهای بدقول به چه صورت است؟   بدقول ها چگونه شخصیتی دارند؟ بخشی از بدقولی ها در خانواده و محیط اجتماع به زندگی پرمشغله جامعه…

امروز پنجشنبه 29 تیر 1396