مجله اینترنتی فهادانچرا نشستن طولانی مدت مرگ آور است؟ مطالعات بسیاری مدت زمانی که مردم در حالت نشسته سپری می کنند (تماشای تلویزیون، کار با رایانه، رانندگی، غذا…

امروز پنجشنبه 08 تیر 1396
x