مجله اینترنتی فهادان8 پیامد ناگوار نگه داشتن ادرار مصرف غذاها و مایعات به پر شدن مثانه منجرمی‌شود. مثانه فقط حجم معینی را در خود نگه می دارد و زمانی که بیشترازحد…

امروز جمعه 02 تیر 1396
x