اندکی که دایم است و وفقِ حال..

آرشیو تدریس

بسم الله الرحمن الرحیم

اندکی که دایم است و وفق حال..

امام علی علیه السلام در در حکمت 278 از کتاب شریف نهج البلاغه می فرمایند:

قلیل تدوم علیه ارجی من کثیر مملول منه

ترجمه: کار اندکی که ادامه یابد، از کار بسیاری که از آن به ستوه آیی امیدوار کننده تر است.(محمد دشتی)

- کلمه ی رجاء در لغت به معنای امیدواری است و ارجی که همان صفت تفضیلی آن است به معنای امید بخش تر و امیدوار کننده تر می باشد.

شبکه های اجتماعی