020 پروژه دانشجوی عزیزم، آقای امید کیقبادی «ch۲»

آرشیو تدریس

سوال1 -
گام هاي موفقيت در زندگي مشترك در روحيات و حساسيت هاي شخصي و اينكه افرادي كه ازدواج كردند چگونه به روحيات شخصي همسر پي ببريم گويا در مردها نيست در يك فردخاص وجود دارد؟
در سه مرحله مي توانيم رو حيات شخص را معرفي مي كنيم:

اولين مرحله به نظر مهمترين مرحله است مرحله قبل از ازدواج است كه شناخت در اين مرحله در انتخاب موثر است اصلا در تشخيص كفويت ميان ما يك نقش اساسی ايفا مي كند و به جرأت مي شود گفت كه مهمترين مرحله است براي شناخت حيات شخص در اين مرحله بايد تحقيق و مشاوره كه مرحله ي اصلي تشخيص روحيات طرف مقابل است خوب عمل كرد . سوالات در جلسات خواستگاري مي شه خيلي بايد كارشناسانه باشد . نوع سوالات مي تواند روحيات طرف مقابل را به ما معرفي بكند و در عين حال نحوه بيان كردن اين سوالات- به گونه اي كه بتواند كه معرف روحيات آن باشد را ياد گرفته در مرحله ي تحقيق بايد سوالاتمان طوري باشه كه روحيات اون طرف را معرفي كند و اگر بتوانيم مشاوره را هم اضافه كنيم.

آنچه خواهد گذشت؛ جلسه چهارم_آیین زندگی

آرشیو تدریس

به نام خدا

گفتگوی اوّل: كاوشی در جمله معروف "سال نو مبارك"

"سال نو مبارك"

اين جمله اي است كه غالب ما در ابتداي هر سال با آن به يكديگر دعا مي كنيم، و از خداوند متعال می خواهيم سال جديد را برای خودمان و ديگران مبارك قرار دهد جا دارد كمی پيرامون اين جمله دعائی بيشتر درنگ كنيم!

واژه های هم خانواده برکت در قرآن جمعا 32 مورد می باشد.

شبکه های اجتماعی