اعتراف عالم سرشناس اهل سنت به مظلومیت حضرت زهرا علیها السلام

مذهبی

اعتراف عالم سرشناس اهل سنت به مظلومیت حضرت زهرا علیها السلام

اعتراف عالم سرشناس اهل سنت به مظلومیت حضرت زهرا علیها السلام

محمد متولی الشعراوی یکی از بزرگ‌ترین علمای معاصر اهل سنت می‌باشد که به بخش کوچکی از مظلومیت‌های حضرت زهرا سلام الله علیها اعتراف کرده و می‌نویسد: