استثناء سوم خمس: گلچین غنائم

مجله اینترنتی فهادان

برای گفتگویی آزادتر با دوستانتان
به انجمن ما مراجعه کنید
قالب جدیدی برای وبلاگتان نیاز دارید؟!!
شهرقالب !
دنبال مطالب تفریحی هستید؟!
بخش تفریحی!
آگهی محصولات

درج آگهی فروش کلیه


فهادان نیوز


فهادان عربیک


فهادان انگلیش


داستان و حکایت


قصه های کافی


پزشکی و سلامت


راهنمای حل جدول


دسترسی به تمام قسمت‌های ماه عسل ماه رمضان 96

دسترسی به تمام قسمت‌های ماه عسل ماه مبارک رمضان 1396

 ماه عسل 1396

کانال رسمی سایت مجله اینترنتی فهادان

کانال فهادان کلیه


موضوع: استثنای سوم خمس: گلچین غنائم

سخن در مورد مستثنیات خمس غنائم جنگی بود.از مستثنای اول یعنی هزینه های غنیمت و مستثنای دوم یعنی مصالح مد نظر امام سخن گفتیم. سومین موردی که قبل از محاسبه خمس غنیمت جنگی،‌ از این غنائم استثنا میشود اجناس ممتاز و زمینهای برگزیده و کالاهای گرانقیمتیست که به انتخاب امام،‌ تعلق به ایشان خواهد گرفت.
استثنای سوم:صفایا الغنیمة
قال الماتن قده« و بعد استثناء صفايا[1] الغنيمة كالجارية الورقة[2] و المركب الفارة و السيف القاطع و الدرع فإنها للإمام ع»
در مورد این دسته از استثنائات غنیمت یعنی گزیده های آن،‌ مرحوم سید ماتن‌ ره،‌چند مثال ذکر میکنند. ابتدا کنیز ورقه یا روقه (به اختلاف نسخ)   که به هر تقدیر کنیز زیبا روی یا نمکین را گویند. مثال بعدی مرکب رهوار و گرانقیمت میباشد.(مرکب فارهه) سومین مثال، شمشیر بران میباشد که در زمانهای گذشته جزء ادوات جنگی ارزشمند بشمار میامده است. و مثال پایانی هم زره میباشد.(که پیرامون آن، سخن خواهد آمد.)
در مورد اصل ایندسته از استثنائات غنیمت، علامه در منتهی چنین فرموده است:
« و من الأنفال ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب مثل: الفرس الجواد، و الثوب المرتفع، و الجارية الحسناء، و السيف القاطع، و ما أشبه ذلك، ما لم يجحف بالغانمين؛ و ذهب إليه علماؤنا أجمع. روى الجمهور: أنّ رسول اللّه- صلَّى الله عليه و آله و سلَّم- كان يصطفي من الغنائم الجارية و الفرس.»[3]
البته در روایات، قید عدم اجحاف به غنیمت بران، نیست و شاید سر ذکرش آنست که این صفایا نباید بگونه ای باشد که حساسیت مقاتلین را برانگیزاند و موجبات اعتراضشان را فراهم آورد.
روایات داله بر این استثنا
-فی مرسلة حماد بن عیسی عن العبد الصالح فی حدیث:« للامام صفو المال ان یاخذ من هذه الاموال، صفوها الجاریة الفارهة والدابة الفارهة و الثوب و المتاع بما یحب او یشتهی، فذلک له قبل القسمة و قبل اخراج الخمس»[4](کتاب الانفال ب1 ح4)
-و فی موثقة ابی بصیر عن الصادق علیه السلام:«سالته عن صفو المال قال:الامام یاخذ الجاریة الروقة و المرکب الفاره و السیف القاطع و الدرع قبل أن تقسم الغنیمة، فهذا صفو المال»[5](الباب ح15)
-و فی صحیح ربعی:« کان رسول الله ص اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و کان ذلک له ثم یقسم ما بقی»[6](ب1 من قسمة الخمس ح3)
فلسفه این سهم برای امام
در نگاه اولی،‌ شاید این ابهام وجود داشته باشد که حکمت جعل چنین سهم و اختصاصی برای امام چیست؟ از طرفی با مقام و شان معصوم در بی اعتنایی به دنیا نمیسازد. از طرفی رسوم جاهلی ملوک و پادشاهان را در اذهان زنده میکند و از طرفی درک این سهم ویژه برای عموم مردم نیز قابل هضم نخواهد بود. به خاطر همین ابهامات و برای رفع آنها احتمالاتی در کیفیت جعل یا حکمت تشریع آن بیان شده است. از جمله در کیفیت جعل آن احتمال دارد که این سهم، تعلق به شخص امام نداشته باشد بلکه به منصب و جایگاه امامت تعلق داشته باشد.(همان احتمالی که از بعض المعاصرین در مورد سهم امام گفته شد و مختار ما نیز بود و البته در اینجا نیز تکرار شده است.)
در حکمت جعل چنین حکمی نیز احتمال میرود که اموال ممتاز و مراکب رهوار و گرانقیمت و کنیزان نگارین، اگر از میان غنائم جدا نشود و بنای بر تقسیم آنها میان جنگجویان باشد به کاری ناممکن میماند که ممکنست کار را به درگیری و نزاع بر سر میراث جنگ بکشاند. احتمال دیگر آنست که اگر چنین غنائمی تعلق به لشکریان داشته باشد موجب شود اهداف جنگجویان در بحبوحه جنگ برای بدست آوردن چنین غنائمی به حاشیه رود و زمینه شکست لشگر را فراهم سازد. لذا از ابتدا چنین اموال گزیده ای را برای امام قرار میدهند تا آنها را جدا کند و بفروشد و در مصالحی که تشخیص میدهد به مصرف برساند.
سَلَب
سلب تمام لوازم جنگی یک جنگجو را که در جنگ بدان محتاجست گویند از قبیل عمامه و زره وسلاح و نیزه و چاقو و... در مورد این عنوان عام بین اصحاب اختلافی درگرفته است. در جواهر الکلام [7] از مرحوم شیخ در کتاب الجهاد، نقل میکند که سلب، مثل جعاله های امام میداند که از استثنائات خمس بوده و بایستی آن را از آنِ قاتل سالب دانست. البته با این تفاوت که جعاله امام در جنگ، خمس ندارد اما خمس سلب را باید پرداخت. چرا که غنیمت به معنای اعم یعنی فائده در مورد سلب، صدق کرده و مثل ارباح مکاسب،‌ خمس آن نیز لازمست. در مقابل این نظر، مرحوم علامه در تذکره[8] در کتاب الجهاد، ابتدا شرایط چندگانه ای ذکر میکند که اگر امام،‌ در قبال کشتار کسی، سلب را به عنوان جایزه قاتل، اختصاص داد آیا خمس آن نیز لازمست یا نه؟ ایشان با توجه به مضمون روایت(من قتل قتیلا فله سلبه) که از عامه نقل شده و با تمسک به اطلاق آن،اخراج خمس آن را لازم نمیدانند.
اقول: این بحث در مساله پنجم عروه ذیل مبحث غنائم جنگی خواهد آمد. باری از طرفی عام قرآنی هرگونه غنیمتی را لازم الخمس میشمارد و از طرف دیگر مخصصی آمده است و سلب را بصورت مطلق، متعلق به قاتل سالب دانسته است و سخنی از خمس سلب هم به میان نیاورده است. پس بعید نیست که اطلاق مخصص را مقدم بدانیم و خمس سلب را لازم ندانیم.
« و كذا قطائع الملوك فإنها أيضا له ع»
رسمی در زمانهای گذشته در جنگها بود که پادشاهان، بهترین باغها و زمینهایی را که به غنیمت میگرفتند برای خود برمیداشتند. بعد از اسلام بنابر روایات فریقین، زمینهای اختصاصی پادشاهان از اموال اختصاصی امام میباشد. مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه و مبسوط خویش، این سهم را از انفال میشمارد که اختصاصی امام معصوم میباشد. البته این قطایع در کتب فقهی قرین شرطی شده است که زمینها غصبی نباشد و الا بعد از فتح در جنگ، باید زمین را به مالک اصلی آن بازگرداند مگر اینکه مالک اصلی آن از کفار حربی باشد که از جهت حربی بودن، اموال او نیز جزء غنائم خواهد بود.
از جمله روایات داله بر این حکم، دو روایت ذیل است:
-و فی صحیح داود بن فرقد:«قال ابوعبد الله ع: قطایع الملوک کلها للامام و لیس للناس فیها شیئ»[9](کتاب الانفال، باب1،ح6)
-و فی موثقة سماعة:«...او شیئ یکون للملوک فهو خالص للامام و لیس للناس فیها سهم»[10](الباب، ح8)
نکته رجالی: مرحوم حکیم از روایت داود تعبیر به خبر کرده اند و استاد تعبیر به صحیحه کرده اند. با توجه به کتب رجالیه معلوم شد که اولا سند مرحوم شیخ الطائفه به سعد بن عبد الله،‌صحیح می‌باشد و خود سعد بن عبد الله بسیار جلیل القدر و مورد وثوق است. ابوجعفر ظاهرا مراد احمد بن عیسی، شخص جلیل القدر و ثقه می‌باشد و علی ابن الحکم و سیف بن عمیرة و داود بن فرقد نیز تماما ثقات و بعض از اکابر علمای شیعه بوده اند لذا موجبی برای ضعف حدیث نیست و توثیقات همه این بزرگان بر اساس تصریح مرحوم نجاشی و شیخ به وثاقت آنها بوده نه بخاطر وجود در اسناد کامل الزیارات. بنابر این تعبیر به خبر بدون ضمیمه صحیح که از مرحوم آیت الله حکیم صادر شده معلوم نیست بر چه اساس بوده است.

 


[1] ذکر فی المنجد:«الصَفوة و الصِفوة و الصُفوة من کل شیئ خالصه و خیاره» و قال:«الصفیّ و الصفیة من الغنیمة ما اختاره الرئیس لنفسه».

[2] الجاریة الورقة(کما فی بعض نسخ العروة) هی الجاریة الحسناء و فی بعض النسخ«الروقة» (شجره روقه به معنای درخت پربار و زیباست.) کما فی خبر ابی بصیر  بضم الراء ای الجمیلة یطلق علی الغلام و الجاریة جمعا و مفردا و یقرب منها الفارهة، فیقال: مرکب فاره و جاریة فارهة ای حسناء ملیحة».

[3]منتهى المطلب، علامه حلی، ج1، ص553، طبع قدیم.

[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص524، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص528، ط آل البیت.

[6] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص510، ط آل البیت.

[7] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج16، ص10.

[8] تذکرة‌الفقهاء،‌ علامه حلی،‌ ج9، ص221(طبع الحدیث).

[9] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص526، ط آل البیت.

[10] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص526، ط آل البیت.


به دلیل به روز بودن سایت از صفحات دیگر نیز، دیدن فرمایید.

تبلیغات

Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری و عضویت سریع

عضو شويد
فراموشی رمز عبور؟

نام کاربری :
رمز عبور :


عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
صفحات جداگانه

دلال‌هایی که پول سفره‌شان، کارمزد خرید و فروش کلیه مردم است!
🎥آمارهای غلط دولت
انتشار اولین ویدئو از بمب در مسیر اتوبوس دورتموند
رانندۀ مست در یکی از خیابان‌های انگلیس با ماشینش پرواز کرد!
پیاده کردن زوری مسافر از هواپیما رشته به خدا نکنید آقا این کارا رو
طنز نامزدهای ریاست‌جمهوری ۷ -- جوان ۱۹ ساله سوژه عکاسان
طنز با نامزدهای ریاست جمهوری - 6 -- من زنی هستم که همه رؤسای جمهور، حامی من هستم!! میگید نه به تلگرامم سر بزنید و ممبراشا ببینید
طنز با نامزدهای ریاست جمهوری - 5 -- کلیددار جدید ریاست جمهوری رسید! -- کلید من قفل‌هایی را که نگذاشتند روحانی بگشاید می‌گشاید!
طنز با نامزدهای ریاست جمهوری - 4 -- میرسلیم با لباس کار و کلاه ایمنی آمد -- به نفع هیچ نامزدی کنار نمی‌روم آمده‌ام تا بمانم!
طنز با نامزدهای ریاست جمهوری - 3 -- کاندیدای ریاست جمهوری، پیغمبر از آب در آمد
طنز سیاسی دکتر سلام، قسمت ۱۴4 - پس از یکماه غیبت
سوتی ضایع و خنده‌دار عنایتی و پسرانش در برنامه نود!
طنز با نامزدهای ریاست جمهوری - 2
طنز با نامزدهای ریاست جمهوری - 1
نجات معجزه آسای پیرمرد پس از زیرگرفته شدن توسط مترو
گیر کردن سر یک زن، میان درهای مترو +ویدیو
تصاویری از حمله هوایی به یک داعشی
آخرین صداهای شهید علیزاده وقتی داشت شهید میشد از بیسیم با پسر کوچکش درد دل کرد اگه دلشا نداری گوش نده
لحظه ای از خندوانه که خیلی ها را گریاند
عجائب هفت‌گانه یکیش اینه: مقایسه حجم نقدینگی در سال 92 و 95
افشاگری بی‌سابقه فائزه هاشمی از دولت روحانی
مدیر سابق انرژی اتمی از نحوه اخراجش می‌گوید!! (فقط یک دقیقه)
ببینید مدیر سابق انرژی اتمی الان چه کارست!!!
صحنه تصادف وحشتناک با یک پرنده در ترن هوایی
سؤال مجری رادیو: با توجه به اینکه وضع مردم خوب شده تفریحشون چیه و پاسخ‌های جالب مردم
اعلام خبر مرگ و تشییع فردین در صدا و سیما سال ۷۹
صدا و سیما حسابی از خجالت آخوندی در آمد!
ببینید: سوتی عجیب شهرداری در نصب یک بیلبورد!
انتقاد از زیاد بودن تعطیلات در کشور
ببینید: وحشت مردم استکلهم از زیر گرفتن عابران پیاده
تحلیل خبرنگار CNN از پیام حمله آمریکا علیه ایران
اولین تصویر از حمله موشکی آمریکا به سوریه!
حاشیه پس از کنفرانس خبری دکتر احمدی‌نژاد
هشدار: دزدیدن بچه ها مثل آب خوردن
جنگ روسیه و اوکراین بر سر یک خواننده زن
تیزر مستندجنجالی جدید عربستان علیه ایران که قرار است از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا پخش شود!(زیرنویس فارسی)
تیکه کلفت مدیری به بازیگر زنی که با اصرار از او عیدی گرفت
سخنرانی جنجالی دانشمند درباره انتخابات 96
احمدی نژاد و دور زدن توصیه رهبری!
شکلک در آوردن خبرنگاری برای احمدی‌نژاد در حضور خود احمدی‌نژاد
توهین اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی به مردم
چرا تعداد پسرها بیشتر از دخترهاست؟
کشاورز نگون بخت در شکم مار پیتون
خروج موجود عجیب الخلقه بلعیده شده از شکم مار پیتون!
مجموعه طنز نعلبکی - قسمت اول : کمیته حقیقت یاب
آیت الله جوادی حق دخالت در سیاست را ندارد
فیلم کوتاه «ضد نژاد پرستی»
انتقادات صریح حمید گودرزی از سینما در برنامه دورهمی
جنجال خوردن گوشت یک دانشجو در هند
تکان خوردن تکه گوشت در قصابی
توضیح مبلغ مصری درباره حلال بودن خوردن گوشت سگ
شکار گاو توسط ببر بنگال
خوردن وحشتناک گوشت سگ زنده در چین
خوردن زنده زنده انسان توسط سگ وحشی
اعترافات تکان دهنده قاتلی که دختر همسایه شان را به جرم خیانت تکه تکه کرد!
برنامه تیتر امشب شبکه خبر بخاطر انتقاد یک استاد دانشگاه به دولت، نیمه‌کاره قطع و تکرار آن هم!
دابسمش گزارش عادل فردوسی پور بازی ایران قطر
پلیس وظیفه شناس و عادل فردوسی پور تنها 8 دقیقه قبل ازبازی ایران و چین
سؤال بی‌شرمانه به توان بی‌نهایتِ مجری مشهور از زن مصاحبه شونده در حضور شوهرش و پاسخ بی‌شرمانه‌تر آن زن
قسمتی از فیلم تازه منتشر شده داعش بزبان فارسی
توضیحات بسیار عجیب علوی درباره وزیر شدنش
طنز سیاسی دکتر سلام، قسمت ۱۴۳ در دوران روحانی متشکریم!!
بیانات مهم رهبر انقلاب در جلسه خارج فقه
فناوری: تولید برق با یه قطعه ساده
ساخت لامپ پر نور به وسیله مداد
ویدیو جالب از بخاری روشن کردن
تولید برق با سیم سیار
با عرض پوزش بابت این صحنه‌های دلخراش
حرف زدن دختر دو سر آمریکایی با هر دو دهانش
عجیباً غریبا: نامرئی شدن مرد آفریقایی با پودری عجیب
ببینید: اقتدار نیروی انتظامی در دستگیری و جمع‌آوری اراذل و اوباش.
وقتی امام خمینی درخواست روحانی را برای ملاقات به خاطر تخلّف در شورای نظارت رد می‌کنند! (44 ثانیه)
بالاتر از خبر ۲۸ بهمن ۹۵: از سوال پرسیدنی که مجازاتش زندان است تا هواپیمای نو نیامده به تعمیرگاه رفت!
ببینید: مستند از کودک پنج ساله تا سران فتنه!
کلیپی از جفت گیری طاووس را برای شما قرار دادیم.
گنجشکی بعد از برخورد با شیشه، بیهوش شده و گنجشک دیگری با روش‌های مختلف او را به هوش می‌آورد!
ویدئوی تأثیر گذار از به آتش کشیدن یک موتور سوار ریشی توسط فتنه‌گران 88
نشانه‌گیری این دختر، دنیا را مبهوت خود کرده!
صحبت‌های دختر جوانی که چند روز پیش، پزشک ‌اصفهانی به جای غده، تنها کلیه‌اش را خارج کرد.
وعده‌های شیک و مجلسی دولتمردان!
ببینید: چینی‌ها، اینگونه فرهنگ‌سازی می‌کنند!
ببینید: شعارهای ساختار شکنانه خوزستانی‌ها مقابل درب استانداری
تفاوت فتحش معذرت‌خواهی در خارج و ایران
چند گل قشنگ و دیدنی
افشاگری بی‌سابقه و مستند دکتر علی کرمی
فیلم/ توزیع تصادفی دعوتنامه مهمانسرای امام رضا علیه‌السلام در میان زائران مسیر مشهد.
آمار دروغ اشتغال، توسط دولت راستگویان
شوخی جنسی با خبرنگار، در حین پخش زنده
کلیپی ناب از فلر پراکنی جنگنده اف ۱۶
قسمت بیست و دوم طنز سیاسی دیش و میش.
رهبر انقلاب: واقعا اگر ممكن بود، می‌رفتم همدان دیدن این مرد!
مصاحبه جنجالی جلال حسینی و مهدی رحمتی پس از دربی۸۴
دعوای هوادارن استقلال و پیروزی بیرون از ورزشگاه پس از دربی ۸۴، منجر به زخمی شده بیش از صد نفر شد.
پاره شدن شلوار مجری ایرانی در برنامه زنده! (66 ثانیه)
بیاد تمامِ قربانیانِ اسید پاشی قسمت اول (60 ثانیه)
کلیپ واقعی پرتاب کفش بر سر رئیس جمهور آمریکا (3 ثانیه)
انتقاد وزیر بهداشت از شهاب حسینی و شهرزاد
با تبر، بیضه‌ها و آلت طرف را از بیخ می‌کنه
فیلم افشاگری جدید کارمند شبکه جم
دختری که به 20 زبان صحبت می‌کند!!
پیام‌های بازرگانی

آگهی بهترین محصولات