در صورتی که برای نمایش این ویدئو به مشکل بر خورده‌اید به لینک زیر مراجعه نمائید.

کلیک»»

مهدی هاشمی رفسنجانی بر سر جنازه پدر