در صورتی که برای نمایش این ویدئو به مشکل بر خورده‌اید به لینک زیر مراجعه نمائید.

کلیک»»

مهدی هاشمی اجازه نداد رییس صداوسیما زیر تابوت پدرش برود