در صورتی که برای نمایش این ویدئو به مشکل بر خورده‌اید به لینک زیر مراجعه نمائید.

کلیک»»

دکتر عبدالکریم سروش دلیل نماز خواندش را بازگو می‌کند