در صورتی که برای نمایش این ویدئو به مشکل بر خورده‌اید به لینک زیر مراجعه نمائید.

اولین دختر موتور ریس سوار ایران و اولین سازنده دیجیریدو