گفتار دوم (ابيات34-19 دفتر اول)

ادبیات فارسی شرح مثنوی معنوی

گفتار دوم (ابيات34-19 دفتر اول)

 

گفتار دوم (ابيات34-19 دفتر اول)


بند بگسل، باش آزاد اي پسر!       چند باشي بندِ سيم و بندِ  زر؟ (19)


درهجده بيت قبلي (ني نامه) مولانا به ماجراي فراق انسان از اصل خود و نيز حکايت ني از راه پرخطر عشق اشاره کرد، اما در آخر به يک نکته اساسي مي پردازد، و آن اين که اينها رازها و حقايقي است که افرادي خام که هنوز در بند ظواهر و تعلقات دنيايي هستند از درک آنها محرومند. حال در اينجا مولانا براي فهم آن معاني بلند راه حل خود را ارايه مي کند. مي گويد: اي پسر! اي کسي که هنوز خام هستي! خود را از قيد و بند تعلقات و حرصها آزاد کن. تاکي مي خواهي بنده زرق و برق دنيا باشي؟

گفتار اول در شرح مثنوی: قطره‌ای از شرح اقیانوس عشق

ادبیات فارسی شرح مثنوی معنوی

گفتار اول در شرح مثنوی: قطره‌ای از شرح اقیانوس عشق

 

قطره‌ای از شرح اقیانوس عشق

 

گفتار اول


بشنو این نی چون شکایت می کند            از جدایی ها حکایت می کند (1)

 

بیت بالا آغاز ابیات مستقل هجده گانه ای است که دفتر اول مثنوی با آن آغاز شده است و از قدیم به "نی نامه" معروف بوده است. می گویند مرید و خلیفه محبوب مولوی، حسام الدین معروف به چلبی (وفات 683) شبی در خلوت به مولانا  پیشنهاد کرد که خود اثری از نوع الهی نامه سنائی، یعنی همان حدیقه الحقیقه، پدید آورد، و مولانا بلافاصله از گوشه دستارش  کاغذی بیرون کشید، که ابیات نی نامه بر آن نوشته شده بود. با آنکه کار به همین جا ختم نشد و در اثر اصرار و مطالبه صادقانه حسام الدین تعداد ابیات مثنوی مولانا به بیست و پنج هزار و ششصد و هشتاد و پنج بیت رسید، شاید بتوان گفت تمام ابیات بعدی مثنوی در همه شش دفتر آن تفسیر گونه ای بر همان هجده بیت آغازین باشد.

فارسی را پاس بداریم (1)

ادبیات فارسی

فارسی را پاس بداریم (1)

فارسی را پاس بداریم (1)

کدام یک از دو جمله زیر صحیح است:

  • بوعلی سینا در دانش‌های گوناگون، صاحب نظر بود با این وجود خود را از مطالعه و تحقیق بی‌نیاز نمی‌دانست.
  • بوعلی سینا در دانش‌های گوناگون، صاحب نظر بود با وجود این، خود را از مطالعه و تحقیق بی‌نیاز نمی‌دانست.

داستان ضرب المثل کبوتر با کبوتر، باز با باز

داستان و حکایت ادبیات فارسی

داستان ضرب المثل کبوتر با کبوتر، باز با باز

داستان ضرب المثل کبوتر با کبوتر، باز با باز

در روزگاران قدیم، پرنده فروشی بود که سر راه پرندههای بیچاره دام پهن میکرد تا آنها را شکار کند. او پرندههایی را که شکار میکرد، در قفس میانداخت و به مردم می فروخت. دکان پرنده فروش پر بود از گنجشک و قمری و بلبل و قناری و طوطی و کبوتر و سار.

مشتریهای پرنده فروش، آدمهای جور واجوری بودند. مثلاً یکی میآمد بلبل میخرید تا از شنیدن آواز قشنگش لذت ببرد. یکی کبوتر میخرید تا کبوتر بازی کند یا سرش را ببرد و آبگوشت کبوتر بخورد. یکی دنبال طوطی میآمد تا پرنده ای سخنگو بخرد. یک روز پرنده فروش سراغ دام رفت تا ببیند چه پرنده ای در دام او گرفتار شده، دید به جز چند گنجشک، یک کلاغ هم اسیر شده است

شرح غزلیّات حافظ - غزل اوّل

ادبیات فارسی

شرح غزلیّات حافظ - غزل اوّل

شرح غزلیّات حافظ - غزل اوّل

در چگونگی طی‌کردنِ راه سخت عشق

====================

الا     يا   ايُّها   الساقی   اَدِر    کَاساً   و   ناوِلْها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها

   شعر با گردش ساقی و گردش «میّ» شروع می‌شود که به عنوان «باء» بسم الله است.

دانلود نمایش رادیویی آینه و گنبد

داستان و حکایت چند رسانه‌ای ادبیات فارسی

دانلود نمایش رادیویی آینه و گنبد

نمایش رادیویی آینه و گنبد

بر گرفته از حکایت 4 گلستان سعدی

طایفه دزدان عرب بر سر کوهی نشسته بودند و منفذ کاروان بسته و رعیت بلدان از مکاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب به حکم آنکه ملاذی منیع از قلّه کوهی گرفته بودند و ملجأ و مأوای خود ساخته مدبران ممالک آن طرف در دفع مضرّت ایشان مشاورت همی‌کردند که اگر این طایفه هم برین نسق روزگاری مداومت نمایند مقاومت ممتنع گردد.

عهد و پیمان در اشعار پارسی

ادبیات فارسی

عهد و پیمان در اشعار پارسی

عهد و پیمان در اشعار پارسی

عهد با زلف تو بستم خدا می‌داند             سر مویی نشکستم خدا می‌داند

شاه نعمت الله ولی

 

من این عهدی که با موی تو بستم          به مویت گر سر مویی شکستم

فروغی بسطامی