تربیت دینی؛ گزاره های تربیتی (2)

مشاوره‌ _ روانشناسی خانه و خانواده

تربیت دینی؛ گزاره های تربیتی (2)

تربیت دینی؛ گزاره های تربیتی (2)

گزاره های تصویری از اوّلین گزاره‌های تأثیرگذارند. یعنی از موقعی که بچه، شروع می‌کند به شناختن دور و برش، این گزاره‌ها مؤثرند؛ کودک از وقتی می‌فهمد بین انسان‌ها تعامل و روابطی وجود دارد از گزاره‌های تصویری تأثیر می‌پذیرد.

گزاره تربیتی: هر گفتار، رفتار یا حالتی است که در بر دارنده یک پیام تربیتی است؛ پیام مثبت یا منفی.

سیستم تربیت دینی (1)

مشاوره‌ _ روانشناسی خانه و خانواده

سیستم تربیت دینی (1)

سیستم تربیت دینی (1)

فرض کنید سیستم خنک کننده آن خراب باشد. نتیجه‌ی این خرابی، سوختن موتور ماشین است. و در نهایت توقف ماشین. در حالی که تمام اجزای دیگر درست کار می‌کنند. برق‌رسانی، سوخت‌رسانی، انفجار بنزین، انتقال نیرو به چرخ‌ها و حرکت ماشین؛ فقط رادیات ماشین خالی از آب است امّا در نهایت، نتیجه این است که موتور ماشین می‌سوزد.

اگر ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭی ﻫﻤﺴﺮﺕ، ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺯﻥ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟

خانه و خانواده مذهبی

اگر ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭی ﻫﻤﺴﺮﺕ، ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺯﻥ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟

اگر ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭی ﻫﻤﺴﺮﺕ، ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺯﻥ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﻭﻗﺘﻲ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻡ، ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻡ ﻃﻮﺭی ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﻴﺎﻓﺭﻳﺪﻩ است!

ﻭﻗﺘﻲ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺷﺪﻳﻢ، ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﻧﺪ!

ناصر، دوست دخترش را می‌کشد...

داستان و حکایت خانه و خانواده

ناصر، دوست دخترش را می‌کشد...

کارآگاهان در جریان تحقیقات خود متوجه شدند سوسن با پسری جوان، چند بار به‌ صورت تلفنی ارتباط داشته و پیامک‌هایی بین آنها رد و‌ بدل شده بود. این پسر 18 ساله که ناصر نام دارد وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، آشنایی با سوسن را تأیید کرد و گفت: «ما فقط در حد سلام و احوال‌پرسی با هم صحبت می‌کردیم و من هیچ اطلاعی از او ندارم.»

همه چیز با یک پیامک شروع شد...

خانه و خانواده داستان و حکایت

همه چیز با یک پیامک شروع شد...

داستان یک خیانت

 

هیچ گاه فکر نمی‌کردم با پاسخ دادن به یک پیامک ناشناس اینگونه زندگی‌ام در معرض تاراج قرار گیرد و با دست خودم، آنهم فقط به خاطر یک کنجکاوی ساده، آشیانه‌ای را که چند سال برای ساختنش زحمتکشیده بودم ویران کنم...

بارداری نامشروع در سبک زندگی غربی

خانه و خانواده

 بارداری نامشروع در سبک زندگی غربی

فرزند نامشروع یا به زعم روشنفکرانه با کمی پوشش متظاهرانه "فرزند خانواده تک والدینی"، فرزندی است که یا والد او مشخص نیست و یا از طریق رابطه جنسی نامشروع (خلاف موازین شرعی) موجودیت یافته است.

سقوط هیتلر و پایان جنگ جهانی دوم برابر شد با ظهور نسلی به نام "نسل فرزندان نامشروع". در حقیقت پایان جنگ جهانی از یک سو، باعث تصرف کشورهایی همچون: آلمان توسط سربازان بیگانه شد، کشورهایی که به واسطه لشکرکشی حاکمانشان میلیون‌ها نفر از مردان جوان خود را از دست دادند، تلفاتی که ترکیب جنسیتی این کشورها را به طوری جدی به سمت سنگینی کفه به سمت خانم‌ها بالا برد.

پایه‌گذار روابط علنی نامشروع در ایران

خانه و خانواده

پایه‌گذار روابط علنی نامشروع در ایران

وی با دوستی و رابطه‌ی مرموز با فرح توانسته بود صاحب قدرت بزرگی در ایران شود. هر كاری دلش می‌خواست انجام می‌داد. لیلی جهان آرا، فرزند عبدالله جهان آرا (تیمسار بازنشسته ارتش)، که به مناسبت ازدواج به حسین علی امیر ارجمند به لیلی امیر ارجمند شهرت یافت، در سال 1317 به دنیا آمد.

پربازديدها

شبکه های اجتماعی