دیدگاه زیست‌شناسان درباره‌ عشق زمینی!

از دریچه عشق

دیدگاه زیست‌شناسان درباره‌ عشق زمینی!

زیست‌شناسی درباره‌ی عشق زمینی چه می‌گوید؟

او را می‌بینید و قلبتان شروع به تند تند تپیدن می‌کند. حسابی عرق می‌کنید و بدن شما هورمون‌هایی ترشح می‌کند که باعث می‌شود از درون گرم شوید. تقریبا هر چیز دیگر در اطراف خود را نادیده می‌گیرید و او تمام فکر و ذکرتان را به خودش مشغول می‌کند. این‌ها بعضی از فرایندهای زیست‌شناختانه‌ای هستند که وقتی در مراحل اولیه‌ی عاشق شدن هستید، رخ می‌دهد.

ارتباط بین حس بویایی و عاشق شدن

از دریچه عشق

ارتباط بین حس بویایی و عاشق شدن

ارتباط بین حس بویایی و عاشق شدن

دانشگاه که می‌رفتم، عاشق پسری شده بودم که به نظرم عطری فوق‌العاده داشت.

بوی او، که ترکیبی از بوی بدنش با عطر و ادوکلنش بود، باعث می‌شد احساس کنم که انگار از قوی‌ترین ماده روان‌گردان استفاده کرده‌ام، طوری که سرم گیج می‌رفت و قلبم به تپش می‌افتاد و همه چیز دور و برم شدیداً روشن می‌شد.

عطر چیز بسیار قدرتمندی است.

تفاوت‌های عشق واقعی و وابستگی

از دریچه عشق

تفاوت‌های عشق واقعی و وابستگی

تفاوت‌های عشق واقعی و وابستگی

عاشق همسرتان هستید یا فقط به او وابسته‌اید؟ عشق می‌تواند بعضی وقت‌ها موضوعی پیچیده شود ولی می‌خواهیم برایتان چند تفاوت بین وابستگی و عشق واقعی را توضیح دهیم. امیدواریم این توضیحات کمکتان کند وضعیت کنونی رابطه‌تان را درک کرده، آن را بهتر کنید و یا در آینده رابطه‌ای براساس عشق واقعی بسازید.

۱. عشق از خودگذشتگی و وابستگی خودخواهی است.

وقتی عاشق هستید، تمرکزتان بر خوشحال کردن طرف‌ مقابل است. همیشه به راه‌هایی فکر می‌کنید تا مطمئن شوید طرفتان احساس دوست‌ داشته شدن و رضایت می‌کند. با هم رقابت نمی‌کنید، سر اینکه چه کسی مهربان‌تر است بحث نمی‌کنید و سر اینکه چه کسی باید ظرف‌ها را بشوید دعوا نمی‌کنید. هیچ وقت طرفتان را تهدید احساسی و عاطفی نمی‌کنید، سعی نمی‌کنید کنترلش کنید یا بر او مسلط شوید.

شرح غزل: بـا مدعی مگوييد اسـرار عشـق و مستی

از دریچه عشق ادبیات فارسی

شرح غزل: بـا مدعی مگوييد اسـرار عشـق و مستی

بـا مدعی مگوييد اسـرار عشـق و مستی

 بـا مدعي مگوييد اسـرار عشـق و مستي                   تا بي خـبر بميرد در درد خـودپرستي

بـا ضعف و ناتواني همچون نسيم خوشباش                  بيمـاري اندرين  ره خوشتر ز تندرستي

تا فـضل و عقـل بيني بي معرفـت نشيني                  يك نكته ات بگويم خود را مبين و رست

در آستـان جانـان  از آسمـان  مينديش                    كز اوج سـربلندي افتي بخـاك پستـي

عاشق شو ار نه روزي كـار جهـان سرآيد                    ناخوانده نقش مقصود از كارگـاه هستي

در مذهب طريقت  خـامي نشـان كفرست                   آري طريق دولت چالاكي است و چستي

در گـوشه سلامت  مستـور چون  توان بود                 تـا نرگس تو بـا مـا گويد رمـوز مستي

آنروز ديده بودم آن فتنـه ها كه برخاست                    كـز سركشي زمـاني بـا ما نمي‌نشستي

خار ار چه جان بكاهد گُل عذر آن بخواهد                   سهل است تلخي مي در جنب ذوق مستي

صوفي پيـاله پيما حـافظ  قـرابه  پرهيـز                    اي كوتـه آستينـان تـا كي دراز دستي

چرا فریاد می‌زنیم؟

از دریچه عشق

چرا فریاد می‌زنیم؟

راز فریاد و نجوا

آموزگاری از شاگردانش پرسید: چرا ما هنگامی که برآشفته هستیم داد می‌زنیم؟

شاگردان اندیشه‌ای کردند و یکی از آن‌ها گفت:

چون در آن هنگام، آرامش و خونسردی‌ِمان را از دست می‌دهیم.

آموزگار پرسید:

داستان دلخوری عاشق دانا از معشوقش...

فیدهای من از دریچه عشق

داستان دلخوری عاشق دانا از معشوقش...

 داستان عاشق رنجور

یک روز، دو دوست با هم و با پای پیاده از جاده‌ای در بیابان عبور می‌کردند؛ بعد از چند ساعت، سر موضوعی با هم اختلاف پیدا کرده و به مشاجره پرداختند. وقتی که مشاجره آن‌ها بالا گرفت ناگهان یکی از دو دوست به صورت دیگری سیلی محکمی زد. بعد از این ماجرا آن دوستی که سیلی خورده بود بر روی شن‌های بیابان نوشت:

"امروز بهترین دوستم به من سیلی زد..."

اونوقت بود که فهمیدم...

فیدهای من از دریچه عشق

اونوقت بود که فهمیدم...

ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺭﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ، ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﻪ ﺷﺐ، ﺗﻮﺕﻓﺮﻧﮕﯽ‌ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺨﻮﺍﺑﻦ ﺍﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﻫﻤﻪﯼ ﺗﻮﺕ‌ﻓﺮﻧﮕﯿﺎﻡ ﻟﻪ ﺷﺪﻥ؛ ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺒﺮﻡ ﺗﻮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﭼﻮﻥﺧﺮﺍﺏ ﻣﯿﺸه!

شبکه های اجتماعی