فرق میان غنیمت و فیء

فهادان عربیک

 فرق میان غنیمت و فیء

 فرق میان غنیمت و فیء

فیء یعنی رجوع؛ چیزی که رفته و بازگشته، حالت بازگشتش را فیء می‌گویند. سایه را تا وقتیکه آفتابرو به بلندی است (تا ظهر) که بهتدریج سایه کوچک می‌شود، "ظل" میگویند، از آن به بعد که باز سایه برمی‌گردد و رو به درازی می‌رود، آن را "فیء" می‌نامند.

داستان عربي (بیع الحمار) با ترجمه

فهادان عربیک

داستان عربي (بیع الحمار) با ترجمه

دوستان عزيز!

جهت بهره‌برداری بیشتر، ابتداء، متن عربی داستان‌ را مطالعه کرده و سعی کنید تا می‌توانید مفهوم آن را درك كنيد سپس براي ميزان درك مطلب خود به ترجمه فارسی آن مراجعه كنيد.

عم مرزوق فلاح نشيط؛ يحب أرضه؛ و يجتهد بها؛ و له من الأولاد ثلاثة؛ يساعدونه في العمل؛ حتی يأتون بمحصول وفير و خير كثير في نهاية الموسم.

داستان مریض شدن شیر (عربی و فارسی)

فهادان عربیک

داستان مریض شدن شیر (عربی و فارسی)

داستان عربی مریض شدن شیر همراه با ترجمه فارسی

ظل أسدٌ قویٌ یحکم الغابةَ سنواتٍ طویلةً و کانت جمیعُ الحیوانات تخافه و تطیع أوامرَه؛ کان الأسد یحصل على طعامه بالقوة یطارد الفریسة و یهجم علیها و یفترسها بأنیابه الحادة و لایترکها حتى یشبع ثم تأتی الحیوانات و تأکل من بقایا طعامه.

شیری قوی سال‌های طولانی بر جنگلی حکومت می‌کرد و همه حیوانات از او می‌ترسیدند و اوامرش را اطاعت می‌کردند، شیر، غذایش را با قدرت تمام  به دست می‌آورد و شکار را دنبال می‌کرد  و به آن حمله‌ور می‌شد  و با چنگال‌های تیزش آن را شکار می‌کرد و  رهایش نمی‌کرد تا اینکه سیر می‌شد.  سپس حیوانات دیگر می‌آمدند و باقیمانده غذایش را می‌خوردند.

ملاك صلاح العمل و فساده

فهادان عربیک

ملاك صلاح العمل و فساده

ما هو العمل الصالح؟ و ما ملاک صلاح العمل و فساده؟ هل الأمر و النهی الشرعی هو الملاک؟ أم أنّ ملاک العمل الصالح، لیس مجرّد الإتیان بالتکالیف؟ بل ملاک صلاح العمل جهة العمل، أی ذلک الشیء الذی یُعبّر عنه فی العبادات بنیة القربة. یعنی إن کانت جهة العمل إلهیة، و کان الدافع (دافع یعنی: انگیزه، محرّک، داعی، سبب، علّت، انگیختن) رِضَى الله، فإنّ العملَ صالحٌ.

پربازديدها

شبکه های اجتماعی