سلبریتی‌ها سوار بر خط نفرت در میان شیوه‌های تقابل با جریان‌های الهی یکی از راهکارهای دشمن  که تاثیر گذاریش گاه چندین برابر بیشتر از حمله نظامی است،  ترور شخصیت و ایجاد خط نفرت است. در این روش دشمن با استفاده از ابزارهای مختلفی سعی می‌کند تا از نا آگاهی جامعه […]

ادامه مطالب