آموزش تحلیل تکنیکال (۷): خطوط حمایت و مقاومت

آموزش تحلیل تکنیکال (۷): خطوط حمایت و مقاومت

شناسایی روندها

مدرس: مهندس احسان کامیابی

مسعود رضانژاد فهادان

پست بعدی

آموزش تحلیل تکنیکال (8): روندها

ی مرداد ۱۳ , ۱۳۹۸
آموزش تحلیل تکنیکال (۸): روندها مدرس: مهندس احسان کامیابی

سردبیر

مسعود رضانژاد فهادان

مسعود رضانژاد فهادان هستم. مدیر و نویسنده «مجله اینترنتی فهادان»

دسترسی سریع