آموزش تحلیل تکنیکال (۵): خطوط حمایت و مقاومت

آموزش تحلیل تکنیکال (۵): خطوط حمایت و مقاومت

(بررسی مفهوم عرضه و تقاضا، واژگونی وظایف، ناحیه های حمایت و مقاومت، اصول اساسی در خطوط حمایت و مقاومت معتبر)

مدرس: مهندس احسان کامیابی

مسعود رضانژاد فهادان

پست بعدی

آموزش تحلیل تکنیکال (6): خطوط حمایت و مقاومت

ی مرداد ۱۳ , ۱۳۹۸
آموزش تحلیل تکنیکال (۶): خطوط حمایت و مقاومت شناسایی روندها مدرس: مهندس احسان کامیابی

سردبیر

مسعود رضانژاد فهادان

مسعود رضانژاد فهادان هستم. مدیر و نویسنده «مجله اینترنتی فهادان»

دسترسی سریع