رشد شخصی (2) آهن‌ربا

در معده برخی گاوها، آهن‌رُبای مخصوصی قرار می‌دهند تا در هنگام خوردن فلزات تیز و برنده، جذب آهن‌رُبا شود تا آسیبی به دستگاه گوارش آن‌ها وارد نشود.

بعضی افراد از دوران کودکی در خانواده به شکلی پرورش می‌یابند که معده روانی آنان مجهز به آهن‌ربای مخصوص برای جذب افکار، احساسات و باورهای منفی می‌باشد. بعضی نیز فاقد‌ این گونه آهن‌رُبا و دایماً جذب کننده افکار و احساسات مخرب و منفی هستند که منجر به آسیب روان آنان می‌شود.

مسعود رضانژاد فهادان

پست بعدی

رشد شخصی (3) اتاق مخصوص خود

ج آگوست 2 , 2019
دلیل مراجعه برخی از افراد، افسردگی و داشتن روحیه غمگین است. پس از بررسی مشخص می‌شود که بسیاری از‌این افراد اکثر وقت خود را برای پیشرفت تحصیلی و موفقیت‌های فرزندانشان اختصاص داده و هیچ وقتی را برای خود نگذاشته و از همه خوشی‌های زندگی به خاطر بچه‌هایشان صرف نظر کرده‌اند. […]

سردبیر

مسعود رضانژاد فهادان

مسعود رضانژاد فهادان هستم. مدیر و نویسنده «مجله اینترنتی فهادان»

دسترسی سریع