آیه 6 و 7 سوره حشر

مجله اینترنتی فهادانفیء خمس انفال غنیمت بنی النضیر شیخ مرتضی بروجردی

امروز دوشنبه 02 اسفند 1395