آنکه تاج سر من، خاکِ کفِ پایش بود!

مجله اینترنتی فهاداناگر آن طائر قدسی ز درم باز آید **** عمر بگذشته به پیرانه سرم باز آید دارم امید بر این، اشکِ چو باران که دگر   برق دولت که برفت از نظرم باز آید…

امروز دوشنبه 07 فروردین 1396