مجله اینترنتی فهاداناگر آن طائر قدسی ز درم باز آید **** عمر بگذشته به پیرانه سرم باز آید دارم امید بر این، اشکِ چو باران که دگر   برق دولت که برفت از نظرم باز آید…

امروز سه شنبه 06 تیر 1396
x