معلولین قیامت، چه کسانی هستند؟

مجله اینترنتی فهادانچه کسانی در آخرت، معلول و ناقص الخلقه، محشور می‌شوند! دنیا تنها جایی است که انسان می‌تواند با عمل خویش، امکان رشد و تکامل را فراهم آورد…

امروز چهارشنبه 03 خرداد 1396