میزبان خوب این کارها را انجام نمی‌‎دهد

مجله اینترنتی فهاداننکته ها و پندها فوت و فن میهمان مهمانی میزبان

امروز یکشنبه 03 بهمن 1395