عشق حقیقی و عشق مَجازی

مجله اینترنتی فهادانانسانی با فطرت سلیم، هیچگاه رابطه عاشقانه با فانی برقرار نمی‌کند چون فانی، عَلَی رغمِ نورانیّت مقطعی و حیات و کمال عاریتی، در واقع مُرده و فاقد هر گونه کمال ذاتیست در نتیجه اگر به آن ها عشقی هم ایجاد شود آن عشق قطعاً دوام نخواهد داشت.

امروز یکشنبه 10 اردیبهشت 1396