با این نسخه، وزن، کم کنید!

مجله اینترنتی فهادانبر اساس نتایج یک مطالعه، نوشیدن روزانه یک لیوان از این معجون با معده خالی، میزان سوخت و ساز بدن را دست کم ۴۰ درصد افزایش می‌دهد. مسعود رضانژاد فهادان

امروز پنجشنبه 03 فروردین 1396