مجله اینترنتی فهاداناغلب وندال‌ها در گروه جنسی مذکر قرار دارند. به عبارت دیگر پسران بیش از دختران به وندالیسم که با نوعی خشونت همراه است روی می‌آورند.

امروز جمعه 02 تیر 1396
x