نشانه‌ها و درمان سادیسم جنسی

مجله اینترنتی فهادانسادیسم و ناهنجاری های جنسی معمولاً متاثر از عدم تعادل بین نیازهای جنسی و ارضای آنها و نیز افکاری بیمار گونه می باشد

امروز دوشنبه 08 خرداد 1396