گرمابه شیخ بهائی، و راز مادّه تاریخ ابجدی مرموز آن

مجله اینترنتی فهادانحمّامی معروف در اصفهان که توسط شیخ بهائی رَحمة اللّهِ علیه (م۱۰۳۰ق) در۱۰۲۵ق و در عهد شاه عباس، طراحی و ساخته شده است.

امروز جمعه 05 خرداد 1396