جدیدترین استفتاء رهبر انقلاب در خصوص خرید و فروش چک

مجله اینترنتی فهاداندر نقطه مقابل برخی از فقها، هر چند فروش چک و سفته را توسط شخص طلبکار به بدهکار، جایز شمرده ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر را صحیح نمی‌دانند. امام خمینی رحمة الله علیه این قول را می‌پذیرند و آیت الله العظمی وحید خراسانی احتیاط واجب کرده‌اند که نباید به شخص ثالث فروخته شود.

امروز شنبه 09 اردیبهشت 1396