علائم بدنی قرار گرفتن در موقعیّت تهدیدآمیز

مجله اینترنتی فهادانپنهان شدن در پشت یک مانع، واکنش معمولى انسان است که از سنین پائین براى حمایت از خود مى‌آموزیم.

امروز پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396