مجله اینترنتی فهادانچه کنیم کودکمان حقیقت را بگوید؟ استفاده از روش‌های تشویقی برای ترغیب کودک به گفتن حقیقت و اعتراف به کار اشتباهش، موثر‌تر از تنبیه است.…

امروز جمعه 02 تیر 1396
x