تغافل یا تذکر؟!

مجله اینترنتی فهادانتغافل يعني کسي خطاي ديگران را ببيند ولي تصميم بگيرد به خاطر اصلاح و تربيت و حفظ حرمت ها و از بين نرفتن زشتي عمل، خود را به غفلت زده...

امروز پنجشنبه 30 دی 1395